Lục Bình

16:35 15/10/2019 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 839

Triệu Vy đã xuất hiện trên bìa tạp chí tháng 11 của Gia Nhân với tạo hình tóc tổ ong khác lạ

 

Sau khi chương trình Diễn viên xin mời vào chỗ được phát sóng, nhiệt độ của Triệu Vy trong giới giải trí đã tiếp tục tăng không ngừng. Điểm thiết yếu cần nói đó chính là Triệu Vy đã ra mắt rất nhiều năm và cũng nổi hết nhiều năm.

 

 


Kể từ sau khi Triệu Vy thành công giảm đi nhiều cân, Triệu Vy đã thử rất nhiều tạo hình, phối hợp trang phục và tất cả các phong cách phù hợp.
Mới đây,  Triệu Vy đã xuất hiện trên bìa tạp chí tháng 11 của Gia Nhân và thay đổi với tạo hình khác lạ. Những hình ảnh này làm người xem cũng đại khai nhãn giới vì tạo hình tóc lẫn trang phục đều rất thú vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận