Trong xã hội hiện đại, không ít người có thói quen bắt đầu ngày mới với tách cà phê. Nhưng nghiên cứu mới gợi ý rằng, tập thể dục buổi sáng (tiêu biể...
“Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hi vọng có cánh cũng không ...
09:45 | 04/02/2020
Ai trong đời cũng đều mong cuộc sống hạnh phúc, an vui. Có người coi t...
10:00 | 26/01/2020
Nhân sinh không phải là phép tính mà mỗi người đều nhất định pha...
08:55 | 25/01/2020
Người xưa nói rằng “Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng; lòng người...
10:20 | 24/01/2020
Thế gian như một giấc mộng, được mất trên đời như mây khói. Con người ...
10:20 | 23/01/2020
Người có một phần độ lượng, thì sẽ có nhiều thêm một phần khí chất; ng...
14:20 | 22/01/2020
Đường đời không có con đường nào không có chỗ cong, nhân gian không có...
16:21 | 30/09/2019
Trên đời có những thứ bạn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cố ý cưỡng ...
15:27 | 30/09/2019
Có hay chăng sự thật về tương lai ổn định, không ai có thể nói trước đ...
15:03 | 24/09/2019