Uyển Nhi

15:57 17/06/2020 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 480

Màn vũ đạo "River" của nhóm "Không dám" (Từ Nghệ Dương, Triệu Việt, Vương Nghệ Cẩn, Mã Tư Huệ, Hoa Thừa Nghiên) trong Sáng tạo Doanh 2020

 

Nhóm Không dám gồm các thí sinh Từ Nghệ Dương, Triệu Việt, Vương Nghệ Cẩn, Mã Tư Huệ, Hoa Thừa Nghiên thể hiện bài hát River trong Sáng tạo doanh 2020 tạo một bất ngờ lớn.

 

 

Bởi lẽ, các cô gái nhóm "Không dám" đều là các cô nàng tự nhận mình tự ti, không dám, không dũng cảm... đã thực sự "lột xác" trở nên mạnh mẽ trong phần biểu diễn ấn tượng.

 

 

Bình Luận