Tiểu Thanh

15:25 05/03/2021 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 807

Hình mới với vai trò đại diện phát ngôn thương hiệu giàu Basto của Bạch Lộc

 

Ngày 05/03/2021, Bạch Lộc chính thức trở thành người phát ngôn của thương hiệu giày Basto.
Có thể nói, từ đầu năm nay, Bạch Lộc liên tục trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu như đại sứ Allie, đại sứ Tatcha...

 

 

 

 

Bình Luận