Lục Bình

14:38 14/05/2021 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 2,148

Thông báo tổ chức cuộc thi tìm kịch bản phim tài liệu (60 phút) và phim hoạt hình (90 phút) năm 2021

 

Mới đây, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã  ký ban hành Quyết định số 1509/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và phim hoạt hình (90 phút) năm 2021.
Đối tượng dự thi là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi. 
Cuộc thi nhằm hướng đến việc thu hút sự tham gia của đội ngũ sáng tác kịch bản phim tài liệu và phim hoạt hình; lựa chọn những kịch bản có giá trị  để đưa vào sản xuất.  Khuyến khích những kịch bản kèm theo phương án xã hội hóa  nguồn vốn sản xuất và phát hành.
Nội dung kịch bản phim tài liệu phản ánh hiện thực sinh động của đời sống xã hội, có những phát hiện mới về cuộc sống và con người với góc nhìn đa chiều, nhân văn, hướng thiện, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Khuyến khích kịch bản phản ánh sinh động quá trình “Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân” và nội dung “Chủ động thích ứng trong môi trường bình thường mới- đại dịch Covid-19”.

 


Kịch bản phim hoạt hình cần đề cao tính giáo dục, tôn vinh các giá trị chân, thiện, mỹ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Khuyến khích kịch bản khai thác các nhóm đề tài lịch sử, sự tích, cổ tích, giả tưởng, viễn tưởng về thế giới thiên nhiên, về sáng tạo khoa học công nghệ... 
Hình thức kịch bản dự thi, ngoài nội dung  kịch bản, yêu cầu gửi kèm giới thiệu ngắn gọn đề tài, ý tưởng, thông điệp câu chuyện mà tác giả muốn gửi tới khán giả; giới thiệu hệ thống nhân vật và trình bày phương án sản xuất (nếu có).

Tóm tắt nội dung kịch bản tối đa 1000 từ đối với kịch bản phim tài liệu và 2000 từ đối với kịch bản phim hoạt hình.
Mỗi tác giả tham dự cuộc thi gửi 01 kịch bản. Thời gian gửi kịch bản dự thi đến hết ngày 31.8.2021; ban sơ khảo sẽ lựa chọn 20 kịch bản ở mỗi thể loại  để đưa vào vòng chung khảo.  Sẽ có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba đối với mỗi nội dung thi.
Theo thông báo, lễ công bố và trao giải thưởng cuộc thi được tổ chức trong tháng 12.2021. Kết quả được thông báo  trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Cục Điện ảnh.

Bình Luận