Tiểu Thanh

16:10 08/04/2021 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 807

La Vân Hi - Trần Phi Vũ, R1SE, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh, Dương Siêu Việt sẽ làm khách mời Chung kết Sáng tạo Doanh 2021

 

Mới đây, Sáng Tạo Doanh 2021 đã công bố khách mời tham gia chung kết: La Vân Hi - Trần Phi Vũ, R1SE, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh, Dương Siêu Việt.
Sáng Tạo Doanh 2021, còn được gọi là CHUANG 2021, là một chương trình thực tế của nhóm nam Trung Quốc được công chiếu trên Tencent Video từ ngày 17 tháng 2 năm 2021.

 

 

 

 

Bình Luận