Lục Bình

16:21 23/02/2021 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 1,753

"Bạn đời hoàn mỹ" (Cao Viên Viên, Trương Lỗ Nhất) đã chính thức khai máy


Bộ phim "Bạn đời hoàn mỹ" với dàn sao Cao Viên Viên, Trương Lỗ Nhất, Vương Diệu Khánh, Vương Chân Nhi... đã chính thức khai máy.


Bộ phim khai thác đề tài hôn nhân ở thành thị hiện đại, sự lựa chọn của hai bên gia đình, sự nghiệp của đôi vợ chồng cùng những mâu thuẫn lớn nhỏ trong đời sống hôn nhân.

 

 

 

Bình Luận