Lục Bình

10:29 11/06/2021 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 1,703

Đời người cho đi mới nhận lại, được mất tự mình biết

Nhân sinh cho đi mới nhận lại, được mất chỉ bản thân mình hiểu rõ. Người trưởng thành không phải tuổi tác lớn hơn, mà là biết buông bỏ, học được cách hòa hợp, hiểu được không tranh giành.

 


Người rộng lượng thực sự sẽ hiểu được phóng khoáng; người chân tình thực sự sẽ hiểu được hiến dâng; người hạnh phúc thực sự sẽ hiểu được buông bỏ; người trí tuệ thực sự sẽ hiểu được mất và được.
Nhân sinh đều mong có thể đắc được thì cũng nên nghĩ đến trả giá. Nếu như có thể chân chính nhận thức được và mất, thì trong lúc đạt được cũng sẽ không quá cao hứng, mất đi cũng không có gì đáng để buồn phiền. …Không có hạnh phúc dễ như trở bàn tay mà phải cố gắng nỗ lực, chủ động tranh thủ từng bước tiếp cận hạnh phúc.
Thuận theo, không phải bỏ mặc số phận như nước chảy bèo trôi, mà là biết dừng lại rồi sau đó an ổn. Năng lực và điều kiện hạn chế, rất nhiều sự tình chỉ có thể thích ứng và tùy duyên.

Bình Luận