Hồng Hoa

14:55 31/07/2019 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 376

Có đến 40% người trưởng thành ở Hàn Quốc không đọc cuốn sách nào 1 năm ?

 

Theo nghiên cứu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc về thói quen đọc sách của người dân, trong khoảng thời gian một năm từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2017, 59,9% người lớn và 91,7% học sinh có đọc ít nhất một cuốn sách (không gồm truyện tranh, tạp chí, sách giáo khoa, các tài liệu giáo dục).
So với kết quả cùng nghiên cứu được thực hiện năm 2015, tỷ trọng người lớn đọc ít nhất một cuốn sách trong một năm giảm 5,4% và tỷ trọng học sinh đọc ít nhất một cuốn sách trong một năm giảm 3,2%. 
Ngoài ra, nhóm những người lớn đọc ít nhất một cuốn sách đọc trung bình 13,8 cuốn sách trong một năm, số liệu này gần như tương đương với con số 14 cuốn sách của năm 2015.

 


Ngoài ra, với câu hỏi liệu họ có cảm thấy việc đọc của họ là chưa đủ, năm 2011, 74,5% số người tham gia trả lời là có; vào năm 2013, 67% số người tham gia cũng có câu trả lời này và đến năm 2017 chỉ có 59,6% người tham gia thú nhận việc đọc của họ là cần cải thiện. Vì thế, khó có thể lạc quan tin rằng số liệu thống kê về thói quen đọc năm 2019 thể hiện nhiều biến chuyển tích cực.
Trung bình, một người lớn ở Hàn Quốc chi 55.000 won cho 4,1 cuốn sách trong năm. Học sinh mua trung bình 4,7 cuốn sách. Chỉ 22,2% người trưởng thành và 63% học sinh báo cáo rằng họ đã sử dụng các thư viện công cộng.
Khi được yêu cầu liệt kê những trở ngại cho việc đọc, đa số người tham gia khảo sát đưa ra câu trả lời rằng họ không có đủ thời gian. Nhiều người trong nhóm người trưởng thành thú nhận họ đã mất nhiều thời gian cho việc sử dụng điện thoại thông minh, Internet và giải trí. Nhóm học sinh tham gia khảo sát cũng đưa thêm những trở ngại của việc đọc như: thiếu thói quen đọc sách, sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các trò chơi...
Một quan chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết thói quen đọc đang giảm sút là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và nhiều sáng kiến sẽ được thực hiện để nâng tỷ lệ dân số đọc ít nhất một cuốn sách mỗi năm lên 70%.
Nghiên cứu thói quen đọc sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc được tiến hành hai năm một lần. Khảo sát về văn hóa đọc năm 2017 có 6.000 người trưởng thành và khoảng 3.000 học sinh từ lớp 4 đến trung học tham gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng tuyên bố năm 2018 là một năm đẩy mạnh văn hóa đọc, đặt mục tiêu đẩy tổng doanh thu ngành xuất bản từ 3,95 tỷ won trong năm 2016 lên 4,37 tỷ won vào năm 2021.

Bình Luận