Nhất Mộng

16:13 30/09/2019 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 228

Nghe lại MV "Anh Hùng Thiếu Lâm" - Sư phụ con không trụ được nữa rồi - (Vu Vinh Quang, Nghê Hồng Khiết)

 


MV "Anh hùng thiếu lâm" do các nghệ sĩ Vu Vinh Quang, Nghê Hồng Khiết, và các em nhỏ trong chương trình Anh Hùng Thiếu Lâm do Đài truyền hình Hà Nam sản xuất. 

 


Được biết đây là chương trình được dẫn dắt bởi Vu VinH Quang, Nghê Hồng Khiết, giúp các em nhỏ hoàn thành cuộc sống huấn luyện tại chùa Thiếu Lâm trong vòng hai tháng. Khách và các em sẽ được sắp xếp ở tại Thiếu Lâm, cùng ăn uống, hoàn thành nhiều nhiệm vụ.

 

 


Bình Luận