Uyển Nhi

11:35 16/01/2021 | evan.vn

Tổng số bài chia sẽ : 662

Vương Nhất Bác ấn tượng trong hai màn biểu diễn tại Đêm hội năm mới Hồ Nam 2021

 


 Ca khúc "Truyền nhân của rồng" một lần nữa được Vương Lực Hoành thể hiện trong Đêm hội năm mới Hồ Nam 2021. Lần biểu diễn này, Vương Lực Hoành hợp tác cùng sao trẻ Vương Nhất Bác tạo nên nhiều điển nhấn, khác biệt.

 

 

 

Vương Nhất Bác còn thể hiện ca khúc "Quy tắc thế giới của tôi"

 

 

Bình Luận