Hashimoto Ai đóng chính trong phim điện ảnh "Netsu no Ato ni" sẽ được trình chiếu quốc tế ở phần New Currents của Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 28 diễn ra từ ngày 04/10 đến 13/10
Hashimoto Ai đóng chính trong phim điện ảnh "Netsu no Ato ni" sẽ được trình chiếu quốc tế ở phần New Currents của Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 28 diễn ra từ ngày 04/10 đến 13/10
0 Comments 0 Shares 5411 Views