“Vi Hữu Ám Hương Lai” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Youku kể từ ngày 13/10
- Châu Dã vai Hoa Thiển
- Vương Tinh Việt vai Trọng Khê Ngọ
- Bành Sở Việt vai Trọng Dạ Lan
- Trương Dật Kiệt vai Hoa Nhung Châu
Trước đó, NeufMode và đoàn phim “Vi Hữu Ám Hương Lai” phối hợp phát hành bộ ảnh tạp chí quảng bá phim.
“Vi Hữu Ám Hương Lai” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Youku kể từ ngày 13/10 - Châu Dã vai Hoa Thiển - Vương Tinh Việt vai Trọng Khê Ngọ - Bành Sở Việt vai Trọng Dạ Lan - Trương Dật Kiệt vai Hoa Nhung Châu Trước đó, NeufMode và đoàn phim “Vi Hữu Ám Hương Lai” phối hợp phát hành bộ ảnh tạp chí quảng bá phim.
0 Comments 0 Shares 4289 Views