Bộ phim đô thị tình yêu “Nghịch Lý Tốc Độ” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên đài Hồ Nam, Mangotv kể từ ngày 1/11/2023
Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Cast: Kha Giai Yến, Trạch Tử Lộ, Trần Thước Kỳ, Lý Thù Hàm, Trần Bằng Vạn Lý, Mã Ngâm Ngâm, Chu Nhiên, Lâm Tuấn Nghị, Lý Kiến Tam, Cố Vũ Phong, Quách Uyển Đông
Bộ phim đô thị tình yêu “Nghịch Lý Tốc Độ” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên đài Hồ Nam, Mangotv kể từ ngày 1/11/2023 Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Cast: Kha Giai Yến, Trạch Tử Lộ, Trần Thước Kỳ, Lý Thù Hàm, Trần Bằng Vạn Lý, Mã Ngâm Ngâm, Chu Nhiên, Lâm Tuấn Nghị, Lý Kiến Tam, Cố Vũ Phong, Quách Uyển Đông
0 Comments 0 Shares 4232 Views