Bộ phim đô thị ngành y “Bác Sỹ Phi Thường” phát hành poster và trailer mới, dự kiến sắp lên sóng trên đài Hồ Nam, Mangotv
Phim remake từ bộ phim "Good Doctor" của Hàn quốc (do Joo Won, Moon Chae Won, Joo Sang Wook diễn chính)
Diễn viên : Trương Vãn Ý, Khương Bội Dao, Trịnh Vân Long, Lữ Hiểu Lâm, Liễu Tiểu Hải, Vương Chí Phi, Phùng Lôi, Vương Diệu Khánh, Dương Hạo Vũ, Lưu Tư, Tống Phương Viên, Mã Tô
Bộ phim đô thị ngành y “Bác Sỹ Phi Thường” phát hành poster và trailer mới, dự kiến sắp lên sóng trên đài Hồ Nam, Mangotv Phim remake từ bộ phim "Good Doctor" của Hàn quốc (do Joo Won, Moon Chae Won, Joo Sang Wook diễn chính) Diễn viên : Trương Vãn Ý, Khương Bội Dao, Trịnh Vân Long, Lữ Hiểu Lâm, Liễu Tiểu Hải, Vương Chí Phi, Phùng Lôi, Vương Diệu Khánh, Dương Hạo Vũ, Lưu Tư, Tống Phương Viên, Mã Tô
0 Comments 0 Shares 3339 Views