Bộ phim truyền hình "Người nhà Châu Giang" do Trương Hàn và Dương Thước đóng chính vừa kết thúc tập 34-35 với rating 2,916%. Theo ước tính, rating trung bình là 2,503%, tăng 0,002% , đứng đầu về rating vào năm 2023.
Rating CVB đứng thứ tư trong lịch sử của CCTV, TOP 3 lịch sử là Nhân Thế Gian, Vượt Qua Áp Lục Giang, Đại Quyết Chiến.
Bộ phim truyền hình "Người nhà Châu Giang" do Trương Hàn và Dương Thước đóng chính vừa kết thúc tập 34-35 với rating 2,916%. Theo ước tính, rating trung bình là 2,503%, tăng 0,002% , đứng đầu về rating vào năm 2023. Rating CVB đứng thứ tư trong lịch sử của CCTV, TOP 3 lịch sử là Nhân Thế Gian, Vượt Qua Áp Lục Giang, Đại Quyết Chiến.
0 Comments 0 Shares 2975 Views