Đoàn phim “Vi Liệp” (tạm dịch: "Vây Săn") tung ảnh và BTS đặc biệt dịp đóng máy
Sản xuất: iQiyi
Diễn viên : Vương Dương, Trương Hựu Hạo, Du Hạo Minh, Đặng Ân Hi, Lý Thành Nho, Hứa Thiệu Hùng, Dương Hạo Vũ, Dư Ngai Lỗi, Hác Bình, Phùng Binh, Huỳnh Lộ, Tôn Hạo, Hồ Minh, Văn Vũ, Tiền Đông Nỉ, Dương Ý, Tiêu Dương, Bốc Chỉ Diệc
Đoàn phim “Vi Liệp” (tạm dịch: "Vây Săn") tung ảnh và BTS đặc biệt dịp đóng máy Sản xuất: iQiyi Diễn viên : Vương Dương, Trương Hựu Hạo, Du Hạo Minh, Đặng Ân Hi, Lý Thành Nho, Hứa Thiệu Hùng, Dương Hạo Vũ, Dư Ngai Lỗi, Hác Bình, Phùng Binh, Huỳnh Lộ, Tôn Hạo, Hồ Minh, Văn Vũ, Tiền Đông Nỉ, Dương Ý, Tiêu Dương, Bốc Chỉ Diệc
0 Comments 0 Shares 2276 Views