Bộ phim “Giữa Cơn Bão Tuyết” do Ngô Lỗi, Triệu Kim Mạch diễn chính thay đổi số tập từ 38 xuống 32 tập và lấy được Giấy phép phát hành Phim truyền hình
Phim kể về câu chuyện tình yêu của Lâm Diệc Dương - thiên tài bi a chạy trốn khỏi quá khứ huy hoàng đã lụi tàn với Ân Quả nữ cơ thủ bi a đầy triển vọng...
Bộ phim “Giữa Cơn Bão Tuyết” do Ngô Lỗi, Triệu Kim Mạch diễn chính thay đổi số tập từ 38 xuống 32 tập và lấy được Giấy phép phát hành Phim truyền hình Phim kể về câu chuyện tình yêu của Lâm Diệc Dương - thiên tài bi a chạy trốn khỏi quá khứ huy hoàng đã lụi tàn với Ân Quả nữ cơ thủ bi a đầy triển vọng...
0 Comments 0 Shares 2707 Views