Bộ phim đề tài ngành y, cứu viện phi biê.n giới “Chào Mừng Đến Thôn Mạch Lạc” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng đồng thời trên 3 đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, Đông Phương, Giang Tô kể từ ngày 21/11, Youku, Miguvideo chiếu online

Diễn viên : Cận Đông, Tổ Phong, Trương Vũ Kỳ, Lưu Quan Lân, Lưu Mẫn Đào , Đinh Dũng Đại, Triệu Tử Kỳ, Vương Tử Quyền, Hà Lạc Lạc, Vương Thánh Địch, Oa Oa, Trâu Đức Giang, Chu Tri, Ninh Tâm, Bành Bác, Tạ Lâm Đồng ,Thiên Sứ Kawawa Kadichi, Thomas Fiquet, Mekael Turner, Konka
Bộ phim đề tài ngành y, cứu viện phi biê.n giới “Chào Mừng Đến Thôn Mạch Lạc” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng đồng thời trên 3 đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, Đông Phương, Giang Tô kể từ ngày 21/11, Youku, Miguvideo chiếu online Diễn viên : Cận Đông, Tổ Phong, Trương Vũ Kỳ, Lưu Quan Lân, Lưu Mẫn Đào , Đinh Dũng Đại, Triệu Tử Kỳ, Vương Tử Quyền, Hà Lạc Lạc, Vương Thánh Địch, Oa Oa, Trâu Đức Giang, Chu Tri, Ninh Tâm, Bành Bác, Tạ Lâm Đồng ,Thiên Sứ Kawawa Kadichi, Thomas Fiquet, Mekael Turner, Konka
0 Comments 0 Shares 4135 Views