Đoàn phim "Thất Dạ Tuyết"tung bộ ảnh tĩnh phim đầu tiên. Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt
Lý Thấm vai Tuyết Tử Dạ
Tăng Thuấn Hy vai Hoắc Triển Bạch
Đoàn phim "Thất Dạ Tuyết"tung bộ ảnh tĩnh phim đầu tiên. Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt Lý Thấm vai Tuyết Tử Dạ Tăng Thuấn Hy vai Hoắc Triển Bạch
0 Comments 0 Shares 2378 Views