Dàn sao nam Ninh An Như Mộng được fan đánh giá toàn các "học bá"
- Trương Lăng Hách : Thi Đại Học tỉnh Giang Tô đạt 182/200 điểm toán.Học sinh trường trọng điểm thi đỗ vào Đại học Sư phạm Nam Kinh, Học viện Kỹ thuật điện và Tự động hóa, chuyên ngành Kỹ thuật điện
- Vương Tinh Việt 15 tuổi đậu vào Trung Hí
- Châu Tuấn Vỹ theo học Chuyên ngành Xã hội học và Tâm lý học tại Đại học McGill ở Canada, và là nhà nghiên cứu tại Viện Tâm lý học tại Cao đẳng Douglas
Dàn sao nam Ninh An Như Mộng được fan đánh giá toàn các "học bá" - Trương Lăng Hách : Thi Đại Học tỉnh Giang Tô đạt 182/200 điểm toán.Học sinh trường trọng điểm thi đỗ vào Đại học Sư phạm Nam Kinh, Học viện Kỹ thuật điện và Tự động hóa, chuyên ngành Kỹ thuật điện - Vương Tinh Việt 15 tuổi đậu vào Trung Hí - Châu Tuấn Vỹ theo học Chuyên ngành Xã hội học và Tâm lý học tại Đại học McGill ở Canada, và là nhà nghiên cứu tại Viện Tâm lý học tại Cao đẳng Douglas
0 Comments 0 Shares 1888 Views