Đoàn phim "Khánh Dư Niên P2" tung poster nam chính mừng lượt hẹn xem trước phá 8 triệu trên Tencent
- Trương Nhược Quân vai Phạm Nhàn
- Lý Thấm vai Lâm Uyển Nhi
- Trần Đạo Minh vai Khánh Đế
- Ngô Cương vai Trần Bình Bình
- Quách Kỳ Lân vai Phạm Tư Triệt
- Điền Vũ vai Vương Khải Niên
- Lý Tiểu Nhiễm vai Trưởng công chúa
- Tống Dật vai Phạm Nhược Nhược
- Tân Chỉ Lôi vai Hải Đường Đóa Đóa
- Cao Thự Quang vai Phạm Kiến
- Lý Cường vai Ngôn Nhược Hải
- Vu Dương vai Lâm Nhược Phủ
- Lưu Đoan Đoan vai Nhị hoàng tử
- Trương Hạo Duy vai Thái Tử
- Đồng Mộng Thực vai Ngũ Trúc
- Mao Hiểu Đồng vai Đại Công Chúa Bắc Tề
- Vương Sở Nhiên vai Tang Văn
....
Đoàn phim "Khánh Dư Niên P2" tung poster nam chính mừng lượt hẹn xem trước phá 8 triệu trên Tencent - Trương Nhược Quân vai Phạm Nhàn - Lý Thấm vai Lâm Uyển Nhi - Trần Đạo Minh vai Khánh Đế - Ngô Cương vai Trần Bình Bình - Quách Kỳ Lân vai Phạm Tư Triệt - Điền Vũ vai Vương Khải Niên - Lý Tiểu Nhiễm vai Trưởng công chúa - Tống Dật vai Phạm Nhược Nhược - Tân Chỉ Lôi vai Hải Đường Đóa Đóa - Cao Thự Quang vai Phạm Kiến - Lý Cường vai Ngôn Nhược Hải - Vu Dương vai Lâm Nhược Phủ - Lưu Đoan Đoan vai Nhị hoàng tử - Trương Hạo Duy vai Thái Tử - Đồng Mộng Thực vai Ngũ Trúc - Mao Hiểu Đồng vai Đại Công Chúa Bắc Tề - Vương Sở Nhiên vai Tang Văn ....
0 Comments 0 Shares 3268 Views