Nhất Niệm Quan Sơn (Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh đóng chính) bắt đầu lên sóng trên iQiYi từ 28/11 lúc 6h chiều (giờ Việt Nam).
Tuần đầu tiên lên sóng chiếu liên tục 7 ngày. Ngày đầu lên sóng sẽ chiếu 6 tập. Các ngày còn lại mỗi ngày chiếu 2 tập.
Bắt đầu từ tuần thứ hai trở đi, phim sẽ chiếu vào thứ 5-6-7-CN hàng tuần, mỗi ngày 2 tập. Lịch này áp dụng đến hết phim. Ngày 23/12, phim chiếu đại kết cục.
28/11: 6 tập
29/11: 2 tập
30/11: 2 tập
1/12 : 2 tập
2/12 : 2 tập
3/12 : 2 tập
4/12 : 2 tập
7-10/12 : Mỗi ngày 2 tập
14-17/12: Mỗi ngày 2 tập
21-23/12: Mỗi ngày 2 tập
Nhất Niệm Quan Sơn (Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh đóng chính) bắt đầu lên sóng trên iQiYi từ 28/11 lúc 6h chiều (giờ Việt Nam). Tuần đầu tiên lên sóng chiếu liên tục 7 ngày. Ngày đầu lên sóng sẽ chiếu 6 tập. Các ngày còn lại mỗi ngày chiếu 2 tập. Bắt đầu từ tuần thứ hai trở đi, phim sẽ chiếu vào thứ 5-6-7-CN hàng tuần, mỗi ngày 2 tập. Lịch này áp dụng đến hết phim. Ngày 23/12, phim chiếu đại kết cục. 28/11: 6 tập 29/11: 2 tập 30/11: 2 tập 1/12 : 2 tập 2/12 : 2 tập 3/12 : 2 tập 4/12 : 2 tập 7-10/12 : Mỗi ngày 2 tập 14-17/12: Mỗi ngày 2 tập 21-23/12: Mỗi ngày 2 tập
0 Comments 0 Shares 3182 Views