Bộ phim “Đấu Phá Thương Khung Thiếu Niên Trở Về” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Tencent vào 18h kể từ ngày 8/12. Cải biên từ tác phẩm cùng tên của Thiên Tàm Thổ Đậu
- Chiếu liên tục 9 ngày, mỗi ngày 2 tập, riêng ngày đầu chiếu 4 tập
- Từ ngày 20/12 trở đi chiếu từ thứ 4 đến thứ 6, mỗi ngày chiếu 2 tập, thứ 7 chiếu 1 tập
Diễn viên : Hà Lạc Lạc, Đinh Tiếu Oánh, Lư ***** Hiểu, Tiết Bát Nhất, Tôn Nhã Lệ, Cố Ngữ Hàm, Gia Trạch, Từ Dương Hạo, Khưu Tâm Chí, Lâm Hữu Uy, Lưu Duy, Vương Tú Trúc, Diệp Hạng Minh, Lý Tử Hùng, Lương Gia Nhân, Chung Kỳ, Hải Linh
Bộ phim “Đấu Phá Thương Khung Thiếu Niên Trở Về” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Tencent vào 18h kể từ ngày 8/12. Cải biên từ tác phẩm cùng tên của Thiên Tàm Thổ Đậu - Chiếu liên tục 9 ngày, mỗi ngày 2 tập, riêng ngày đầu chiếu 4 tập - Từ ngày 20/12 trở đi chiếu từ thứ 4 đến thứ 6, mỗi ngày chiếu 2 tập, thứ 7 chiếu 1 tập Diễn viên : Hà Lạc Lạc, Đinh Tiếu Oánh, Lư Dục Hiểu, Tiết Bát Nhất, Tôn Nhã Lệ, Cố Ngữ Hàm, Gia Trạch, Từ Dương Hạo, Khưu Tâm Chí, Lâm Hữu Uy, Lưu Duy, Vương Tú Trúc, Diệp Hạng Minh, Lý Tử Hùng, Lương Gia Nhân, Chung Kỳ, Hải Linh
0 Comments 0 Shares 2808 Views