Miyase Ryubi và Hara Nanoka cùng đóng chính trong phim điện ảnh "Koi Wazurai No Ellie" chuyển thể từ shojo manga của Fuji Momo.
"Koi Wazurai No Ellie" sẽ được công chiếu vào tháng 3/2024.
Miyase Ryubi và Hara Nanoka cùng đóng chính trong phim điện ảnh "Koi Wazurai No Ellie" chuyển thể từ shojo manga của Fuji Momo. "Koi Wazurai No Ellie" sẽ được công chiếu vào tháng 3/2024.
0 Comments 0 Shares 2965 Views