Bộ phim “Quyến Luyến Hồng Trần” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Tencent kể từ 18h tối nay 7/12
Lịch chiếu (VIP): chiếu liên tục 12 ngày, mỗi ngày 2 tập, riêng ngày đầu chiếu 4 tập
Diễn viên : Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính, Phó Tân Bác, Trương Hách, Triệu Nghiêu Kha, Trần Tinh Di, Mã Dược, Đào Hồng, Hạ Chi Quang, Bạch Chí Địch, Vương Khả Như
Bộ phim “Quyến Luyến Hồng Trần” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Tencent kể từ 18h tối nay 7/12 Lịch chiếu (VIP): chiếu liên tục 12 ngày, mỗi ngày 2 tập, riêng ngày đầu chiếu 4 tập Diễn viên : Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính, Phó Tân Bác, Trương Hách, Triệu Nghiêu Kha, Trần Tinh Di, Mã Dược, Đào Hồng, Hạ Chi Quang, Bạch Chí Địch, Vương Khả Như
Love
1
0 Comments 0 Shares 2628 Views