Nhóm Snow Man sẽ phát hành single thứ mười "LOVE TRIGGER/We'll go together" vào ngày 14/02.
Đây là single double A-side và sẽ có 3 phiên bản khác nhau
Đây là bộ lịch độc đáo theo tuần, trải dài suốt 12 tháng, gồm những hình ảnh từ single thứ mười cùng những hình ảnh mới chụp khác. Đó là những hình ảnh nhóm hoặc solo của các thành viên cũng như ảnh unit trong nhiều bối cảnh đa dạng.
Nhóm Snow Man sẽ phát hành single thứ mười "LOVE TRIGGER/We'll go together" vào ngày 14/02. Đây là single double A-side và sẽ có 3 phiên bản khác nhau Đây là bộ lịch độc đáo theo tuần, trải dài suốt 12 tháng, gồm những hình ảnh từ single thứ mười cùng những hình ảnh mới chụp khác. Đó là những hình ảnh nhóm hoặc solo của các thành viên cũng như ảnh unit trong nhiều bối cảnh đa dạng.
0 Comments 0 Shares 3482 Views