“Thần Ẩn” tung poster mới và preview tập 3, 4.
Phim sẽ chính thức lên sóng trên Tencent và Mangotv kể từ 11/12/2023. Nguyên tác: tiểu thuyết cổ trang tiên hiệp “Thần Ẩn” của tác giả Tinh Linh
Diễn viên : Triệu Lộ Tư ,Vương An Vũ, Dĩnh Nhi, Lý Quân Nhuệ, Tào Phỉ Nhiên, Gia Nại Na, Thôi Hàng, Hạ Khai Lãng, Tiết Giai Ngưng
Đối với tài khoản VIP:
Ngày 11/12: tập 1 - 4
Ngày 12/12: tập 5 - 6
Ngày 13/12: tập 7 - 8
Ngày 14/12: tập 9 - 10
Ngày 15/12: tập 11 - 12
Ngày 16/12: tập 13
Ngày 17/12: tập 14
Ngày 18/12: tập 15 - 16
Ngày 19/12: tập 17 - 18
Ngày 20/12: tập 19
Ngày 21/12: tập 20
Đối với tài khoản thường:
Từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày 1 tập

“Thần Ẩn” tung poster mới và preview tập 3, 4. Phim sẽ chính thức lên sóng trên Tencent và Mangotv kể từ 11/12/2023. Nguyên tác: tiểu thuyết cổ trang tiên hiệp “Thần Ẩn” của tác giả Tinh Linh Diễn viên : Triệu Lộ Tư ,Vương An Vũ, Dĩnh Nhi, Lý Quân Nhuệ, Tào Phỉ Nhiên, Gia Nại Na, Thôi Hàng, Hạ Khai Lãng, Tiết Giai Ngưng Đối với tài khoản VIP: Ngày 11/12: tập 1 - 4 Ngày 12/12: tập 5 - 6 Ngày 13/12: tập 7 - 8 Ngày 14/12: tập 9 - 10 Ngày 15/12: tập 11 - 12 Ngày 16/12: tập 13 Ngày 17/12: tập 14 Ngày 18/12: tập 15 - 16 Ngày 19/12: tập 17 - 18 Ngày 20/12: tập 19 Ngày 21/12: tập 20 Đối với tài khoản thường: Từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày 1 tập
0 Comments 0 Shares 3872 Views