Đoàn phim “Chệch Quỹ Đạo” tung poster, ảnh tĩnh phim và trailer cuối trước phát sóng . Phim sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Youku vào 18h - 14/12
Lịch chiếu (TK VIP): chiếu liên tục 9 ngày, ngày đầu chiếu 4 tập
Diễn viên chính:
- Lưu Hạo Tồn vai Giang Hiểu Viện
- Lâm Nhất vai Kỳ Liên
- Hoàng Thánh Trì vai Tưởng Bác
- Phạm Thi Nhiên vai Phùng Thụy Tuyết
- Vương Tra Tra vai Trần Phương Chu
- Hoàn Nhan Lạc Nhung vai Hoắc Bá Vũ
- Lý Thiêm Nặc vai Hứa Tĩnh Dương
Đoàn phim “Chệch Quỹ Đạo” tung poster, ảnh tĩnh phim và trailer cuối trước phát sóng . Phim sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Youku vào 18h - 14/12 Lịch chiếu (TK VIP): chiếu liên tục 9 ngày, ngày đầu chiếu 4 tập Diễn viên chính: - Lưu Hạo Tồn vai Giang Hiểu Viện - Lâm Nhất vai Kỳ Liên - Hoàng Thánh Trì vai Tưởng Bác - Phạm Thi Nhiên vai Phùng Thụy Tuyết - Vương Tra Tra vai Trần Phương Chu - Hoàn Nhan Lạc Nhung vai Hoắc Bá Vũ - Lý Thiêm Nặc vai Hứa Tĩnh Dương
0 Comments 0 Shares 4336 Views