Movie “Em, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất” tung poster và teaser công **** sẽ chính thức ra rạp kể từ ngày 8/3/2024
Diễn chính: Đàn Kiện Thứ vai Bạch Hiểu Vũ, Trương Tịnh Nghi vai Vương Cân Cân
Cải biên từ tiểu thuyết “Vương Cân Cân Người Tôi Đánh Mất Hai Lần” của tác giả Trịnh Chấp
Movie “Em, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất” tung poster và teaser công bố sẽ chính thức ra rạp kể từ ngày 8/3/2024 Diễn chính: Đàn Kiện Thứ vai Bạch Hiểu Vũ, Trương Tịnh Nghi vai Vương Cân Cân Cải biên từ tiểu thuyết “Vương Cân Cân Người Tôi Đánh Mất Hai Lần” của tác giả Trịnh Chấp
0 Comments 0 Shares 4882 Views