Đoàn phim “Phồn Hoa” tung poster và trailer công **** chính thức lên sóng kể từ ngày 27/12
Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Kim Vũ Trừng
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi
Cùng: Du Bản Xương, Trịnh Khải, Trần Long, Ngô Việt, Đổng Dũng, Hoàng Giác, Trần Quốc Khánh, Tăng Mỹ Tuệ Tư, Phạm Điềm Điềm, Đồng Thần Khiết, Vương Cúc, Lâm Hi Lôi, Dụ Ân Thái
Đoàn phim “Phồn Hoa” tung poster và trailer công bố chính thức lên sóng kể từ ngày 27/12 Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Kim Vũ Trừng Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi Cùng: Du Bản Xương, Trịnh Khải, Trần Long, Ngô Việt, Đổng Dũng, Hoàng Giác, Trần Quốc Khánh, Tăng Mỹ Tuệ Tư, Phạm Điềm Điềm, Đồng Thần Khiết, Vương Cúc, Lâm Hi Lôi, Dụ Ân Thái
0 Comments 0 Shares 4503 Views