Bộ phim cổ trang phá án “Tống Từ Thiều Hoa Lục” sẽ chính thức lên sóng trên Youku vào 18h kể từ ngày 26/12
Diễn viên : Tôn Trạch Nguyên, Trần Hân Dư,Lý Nãi Văn. Đổng Tuyền, Hải Nhất Thiên, Hà Minh Hàn, Lưu Kim
Bộ phim cổ trang phá án “Tống Từ Thiều Hoa Lục” sẽ chính thức lên sóng trên Youku vào 18h kể từ ngày 26/12 Diễn viên : Tôn Trạch Nguyên, Trần Hân Dư,Lý Nãi Văn. Đổng Tuyền, Hải Nhất Thiên, Hà Minh Hàn, Lưu Kim
0 Comments 0 Shares 3109 Views