Đoàn phim "Chờ Khi Tôi Tỉnh Lại" đã tổ chức nghi thức khai máy tại Hạ Môn
Cải biên từ tiểu thuyết "Chờ Khi Tôi Có Tội" của tác giả Đinh Mặc
Diễn chính: Cảnh Điềm vai Vưu Minh Hứa, Trương Tân Thành vai Ân Phùng
Nền tảng phát sóng online: Tencent
Đoàn phim "Chờ Khi Tôi Tỉnh Lại" đã tổ chức nghi thức khai máy tại Hạ Môn Cải biên từ tiểu thuyết "Chờ Khi Tôi Có Tội" của tác giả Đinh Mặc Diễn chính: Cảnh Điềm vai Vưu Minh Hứa, Trương Tân Thành vai Ân Phùng Nền tảng phát sóng online: Tencent
0 Comments 0 Shares 2980 Views