“Phồn Hoa” tung ảnh tĩnh phim mới và preview từ tập 1 đến tập 4. Phim chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 kể từ tối nay 27/12 mỗi ngày chiếu 2 tập, và sẽ lên sóng giờ vàng đồng thời trên 2 đài Đông Phương và Giang Tô kể từ ngày 2/1/2024, Tencent chiếu online độc quyền, ngày đầu chiếu 4 tập
Diễn chính: Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi, Du Bản Xương, Trịnh Khải, Trần Long, Ngô Việt, Đổng Dũng, Hoàng Giác, Trần Quốc Khánh, Tăng Mỹ Tuệ Tư, Phạm Điềm Điềm, Đồng Thần Khiết, Vương Cúc, Lâm Hi Lôi, Dụ Ân Thái
“Phồn Hoa” tung ảnh tĩnh phim mới và preview từ tập 1 đến tập 4. Phim chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 kể từ tối nay 27/12 mỗi ngày chiếu 2 tập, và sẽ lên sóng giờ vàng đồng thời trên 2 đài Đông Phương và Giang Tô kể từ ngày 2/1/2024, Tencent chiếu online độc quyền, ngày đầu chiếu 4 tập Diễn chính: Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi, Du Bản Xương, Trịnh Khải, Trần Long, Ngô Việt, Đổng Dũng, Hoàng Giác, Trần Quốc Khánh, Tăng Mỹ Tuệ Tư, Phạm Điềm Điềm, Đồng Thần Khiết, Vương Cúc, Lâm Hi Lôi, Dụ Ân Thái
0 Comments 0 Shares 3284 Views