Phim điện ảnh “Hoa Thiên Cốt” tung ảnh tĩnh phim mới, movie sẽ chính thức ra rạp vào 20/1/2024
- Trần Đô Linh vai Hoa Thiên Cốt
- Lý Trình Bân vai Bạch Tử Họa
- Mao Tử Tuấn vai Sát Thiên Mạch
- Lại Mỹ Vân vai Đường Bảo
- Trương Tử Ninh vai Khinh Thủy
- Từ Mộc Thiền vai Nghê Mạn Thiên
- Trần Hiểu Đông vai Lạc Hà Đông
- Trương Lệ vai Hạ Tử Huân
- Uông Tịch Triều vai Sênh Tiêu Mặc
- Dương Dật vai Đan Xuân Thu
- Tạ Thừa Trạch vai Lạc Thập Nhất
- Tạ Tử Thần vai Trúc Nhiễm
Phim điện ảnh “Hoa Thiên Cốt” tung ảnh tĩnh phim mới, movie sẽ chính thức ra rạp vào 20/1/2024 - Trần Đô Linh vai Hoa Thiên Cốt - Lý Trình Bân vai Bạch Tử Họa - Mao Tử Tuấn vai Sát Thiên Mạch - Lại Mỹ Vân vai Đường Bảo - Trương Tử Ninh vai Khinh Thủy - Từ Mộc Thiền vai Nghê Mạn Thiên - Trần Hiểu Đông vai Lạc Hà Đông - Trương Lệ vai Hạ Tử Huân - Uông Tịch Triều vai Sênh Tiêu Mặc - Dương Dật vai Đan Xuân Thu - Tạ Thừa Trạch vai Lạc Thập Nhất - Tạ Tử Thần vai Trúc Nhiễm
0 Comments 0 Shares 2849 Views