“Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên đài Hồ Nam và Mangotv kể từ ngày 8/1
Diễn viên : Tống Thiến, Trần Tinh Húc, Phí Khải Minh, Lâm Tử Lộ, Vu Sa Sa
“Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên đài Hồ Nam và Mangotv kể từ ngày 8/1 Diễn viên : Tống Thiến, Trần Tinh Húc, Phí Khải Minh, Lâm Tử Lộ, Vu Sa Sa
0 Comments 0 Shares 2374 Views