“Thất Tiếu” (tạm dịch: “Bật Cười”) tung ảnh và BTS đặc biệt nhân dịp chính thức đóng máy
Diễn viên: Lâm Nhất, Thẩm Nguyệt, Diệp Tiểu Vĩ, Thiên Ái, Triệu Hải Yến, Dương Tử Yên
“Thất Tiếu” (tạm dịch: “Bật Cười”) tung ảnh và BTS đặc biệt nhân dịp chính thức đóng máy Diễn viên: Lâm Nhất, Thẩm Nguyệt, Diệp Tiểu Vĩ, Thiên Ái, Triệu Hải Yến, Dương Tử Yên
0 Comments 0 Shares 2317 Views