Drama "Sáu chị em gái" tung đội hình chính thức.
Diễn viên: Mai Đình, Lục Nghị, Cao Lộ, Dĩnh Nhi, Tào Phi Nhiên, Lý Gia Kỳ, Lưu Đình Tác, Lý Điện Tôn, Thôi Hàng, Quách Tử Phàm
Cùng một số diễn viên khách mời Ổ Quân Mai, Hề Mỹ Quyên, Lưu Quân, Ngô Thiến, Đổng Khiết
Drama "Sáu chị em gái" tung đội hình chính thức. Diễn viên: Mai Đình, Lục Nghị, Cao Lộ, Dĩnh Nhi, Tào Phi Nhiên, Lý Gia Kỳ, Lưu Đình Tác, Lý Điện Tôn, Thôi Hàng, Quách Tử Phàm Cùng một số diễn viên khách mời Ổ Quân Mai, Hề Mỹ Quyên, Lưu Quân, Ngô Thiến, Đổng Khiết
0 Comments 0 Shares 3349 Views