“Điều Thứ 20” tung poster và trailer công **** chính thức ra rạp vào Mùng 1 Tết
Diễn chính: Lôi Giai Âm, Mã Lệ, Triệu Lệ Dĩnh, Cao Diệp, Lưu Diệu Văn, Vương Kiêu, Trần Minh Hạo, Phan Bân Long, Trương Dịch, Phạm Vĩ, Vu Hòa Vỹ, Hứa Á Quân, Lý Nãi Văn, Tưởng Kỳ Minh, A Như Na, Dương Hạo Vũ, Kiều Sam, Tưởng Thi Manh, Vương Bái Lộc, Đinh Dũng Đại, Lưu Địch Thiết,…
Movie về đề tài hiện thực, lấy thị giác các nhân vật nhỏ bé để thể hiện tình người, công lý sau điều thứ 20 của luật “phòng vệ chính đáng”
“Điều Thứ 20” tung poster và trailer công bố chính thức ra rạp vào Mùng 1 Tết Diễn chính: Lôi Giai Âm, Mã Lệ, Triệu Lệ Dĩnh, Cao Diệp, Lưu Diệu Văn, Vương Kiêu, Trần Minh Hạo, Phan Bân Long, Trương Dịch, Phạm Vĩ, Vu Hòa Vỹ, Hứa Á Quân, Lý Nãi Văn, Tưởng Kỳ Minh, A Như Na, Dương Hạo Vũ, Kiều Sam, Tưởng Thi Manh, Vương Bái Lộc, Đinh Dũng Đại, Lưu Địch Thiết,… Movie về đề tài hiện thực, lấy thị giác các nhân vật nhỏ bé để thể hiện tình người, công lý sau điều thứ 20 của luật “phòng vệ chính đáng”
0 Comments 0 Shares 2239 Views