Phim huyền nghi “Tầng 19” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Mangotv kể từ ngày 16/1
Diễn chính Tôn Thiên, Ngụy Triết Minh cùng Bạch Chú, Vương Nhược San, La Dư Đồng, Tiêu Khải Trung, Đới Nhã Kỳ
Cải biên từ tiểu thuyết “Địa Ngục Tầng Thứ 19” của tác giả Thái Tuấn, kể về chuyện nữ sinh viên đại học Xuân Vũ bị cuốn vào một game không cách nào thoát ra tên là “Tầng 19”
Phim huyền nghi “Tầng 19” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Mangotv kể từ ngày 16/1 Diễn chính Tôn Thiên, Ngụy Triết Minh cùng Bạch Chú, Vương Nhược San, La Dư Đồng, Tiêu Khải Trung, Đới Nhã Kỳ Cải biên từ tiểu thuyết “Địa Ngục Tầng Thứ 19” của tác giả Thái Tuấn, kể về chuyện nữ sinh viên đại học Xuân Vũ bị cuốn vào một game không cách nào thoát ra tên là “Tầng 19”
0 Comments 0 Shares 2266 Views