Shirahama Alan (EXILE, GENERATIONS, PKCZ ) thông báo sẽ phát hành ca khúc trong 12 tháng liên tiếp dưới nghệ danh solo ALAN SHIRAHAMA. Ca khúc đầu tiên "HUMANITY FIGHT" sẽ được tung ra vào ngày 12/01.
Shirahama Alan (EXILE, GENERATIONS, PKCZ ) thông báo sẽ phát hành ca khúc trong 12 tháng liên tiếp dưới nghệ danh solo ALAN SHIRAHAMA. Ca khúc đầu tiên "HUMANITY FIGHT" sẽ được tung ra vào ngày 12/01.
0 Comments 0 Shares 3700 Views