Mizukami Koshi sẽ đảm nhận vai thời tuổi trẻ của người sáng lập Tập đoàn Seiko, do Nishijima Hidetoshi đóng, trong bộ phim truyền hình "Ougon no Toki" của đài TV Asahi phát sóng vào tháng 3/2024.
Tác phẩm dựa theo tiểu thuyết "Ougon no Toki Shosetsu Hattori Kintaro" của Nirei Shuhei.
Mizukami Koshi sẽ đảm nhận vai thời tuổi trẻ của người sáng lập Tập đoàn Seiko, do Nishijima Hidetoshi đóng, trong bộ phim truyền hình "Ougon no Toki" của đài TV Asahi phát sóng vào tháng 3/2024. Tác phẩm dựa theo tiểu thuyết "Ougon no Toki Shosetsu Hattori Kintaro" của Nirei Shuhei.
0 Comments 0 Shares 5455 Views