Lời Nói Dối Của Em Thật Dễ Nghe (Trần Tinh Húc, Trương Dư Hi) đóng máy.
Diễn viên chính: Trần Tinh Húc, Trương Dư Hi
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Nguyệt Sinh.

https://youtu.be/pFhqXVFZcPE
Lời Nói Dối Của Em Thật Dễ Nghe (Trần Tinh Húc, Trương Dư Hi) đóng máy. Diễn viên chính: Trần Tinh Húc, Trương Dư Hi Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Nguyệt Sinh. https://youtu.be/pFhqXVFZcPE
0 Comments 0 Shares 9824 Views