“Tiên Kiếm 4” tung poster và trailer đầu tiên, công **** chính thức lên sóng trên iQiyi, ngày đầu chiếu 6 tập, sau đó chiếu liên tục, mỗi ngày chiếu 2 tập, ngày 1/2 là đại kết cục (TK VIP)
Diễn viên:
Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn
Mao Tử Tuấn, Mao Hiểu Tuệ, Vương Viện Khả, Trương Phàm
Uông Đạc, Trần Sở Hà
Lý Hân Trạch, Lý Mộc Thần

https://youtu.be/du2AHVgZ1qs
“Tiên Kiếm 4” tung poster và trailer đầu tiên, công bố chính thức lên sóng trên iQiyi, ngày đầu chiếu 6 tập, sau đó chiếu liên tục, mỗi ngày chiếu 2 tập, ngày 1/2 là đại kết cục (TK VIP) Diễn viên: Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn Mao Tử Tuấn, Mao Hiểu Tuệ, Vương Viện Khả, Trương Phàm Uông Đạc, Trần Sở Hà Lý Hân Trạch, Lý Mộc Thần https://youtu.be/du2AHVgZ1qs
0 Comments 0 Shares 11600 Views