“Kỳ Kim Triều” tung poster và teaser OST trailer mới dự kiến sắp lên sóng độc quyền trên Tencent
Phim cải biên từ game “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6” kể về chàng thanh niên Việt Kim Triều (Hứa Khải đóng) cùng nghĩa muội Việt Kỳ (Ngu Thư Hân đóng) sau khi rời khỏi tiểu trấn đã nhiều năm bôn ba khắp nơi trên giang hồ, gặp gỡ các đồng đạo, khám phá nhiều bí mật và cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa…
Diễn viên :
Hứa Khải, Ngu Thư Hân, Phó Tân Bác, Vạn Bằng, Bạch Băng Khả, Châu Lịch Kiệt, Tiết Bát Nhất, Gia Nại Na,Hàn Đống, Lưu Mẫn, Trần Tử Hàm, Củng Tranh, Vương Tử Duệ, Trần Chỉ Diễm, Chung Kỳ
“Kỳ Kim Triều” tung poster và teaser OST trailer mới dự kiến sắp lên sóng độc quyền trên Tencent Phim cải biên từ game “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6” kể về chàng thanh niên Việt Kim Triều (Hứa Khải đóng) cùng nghĩa muội Việt Kỳ (Ngu Thư Hân đóng) sau khi rời khỏi tiểu trấn đã nhiều năm bôn ba khắp nơi trên giang hồ, gặp gỡ các đồng đạo, khám phá nhiều bí mật và cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa… Diễn viên : Hứa Khải, Ngu Thư Hân, Phó Tân Bác, Vạn Bằng, Bạch Băng Khả, Châu Lịch Kiệt, Tiết Bát Nhất, Gia Nại Na,Hàn Đống, Lưu Mẫn, Trần Tử Hàm, Củng Tranh, Vương Tử Duệ, Trần Chỉ Diễm, Chung Kỳ
0 Comments 0 Shares 11435 Views