Phim cổ trang “Phượng Hoàng Đài Thượng” đăng ảnh khai máy và công **** đội hình chính
Cải biên từ tiểu thuyết ''Hoàng Hậu Của Ta'' của tác giả Tạ Lâu Nam
Diễn viên :
Nhậm Gia Luân vai Tiêu Hoán
Bành Tiểu Nhiễm vai Lăng Thương Thương
Phim cổ trang “Phượng Hoàng Đài Thượng” đăng ảnh khai máy và công bố đội hình chính Cải biên từ tiểu thuyết ''Hoàng Hậu Của Ta'' của tác giả Tạ Lâu Nam Diễn viên : Nhậm Gia Luân vai Tiêu Hoán Bành Tiểu Nhiễm vai Lăng Thương Thương
0 Comments 0 Shares 15921 Views