Bộ phim "Đừng Rung Động Vì Anh" sẽ chính thức lên sóng trên Youku kể từ ngày 1/3
Phim được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kiều Diêu
Diễn viên
Lâm Nhất, Châu Dã
Thang Mộng Giai, Tưởng Dập Minh
Hồng Nghiêu, Lưu Mỹ Hàm
Trương Tùng, Vương Hiểu Vân Tử, Vu Hân Ngật
Bộ phim "Đừng Rung Động Vì Anh" sẽ chính thức lên sóng trên Youku kể từ ngày 1/3 Phim được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kiều Diêu Diễn viên Lâm Nhất, Châu Dã Thang Mộng Giai, Tưởng Dập Minh Hồng Nghiêu, Lưu Mỹ Hàm Trương Tùng, Vương Hiểu Vân Tử, Vu Hân Ngật
0 Comments 0 Shares 10569 Views