Bộ phim đô thị chữa lành "Cảm Ơn Em Sưởi Ấm Cho Anh" sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 kể từ ngày 9/3, Tencent chiếu online độc quyền
Remake từ bộ phim Nhật Bản "Boku No Ita Jikan" / "Phút Cuối Đời Tôi"
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Lâm Nhất, Lý Lan Địch
Diễn chính: Tôn Thiên Vũ, Lý Hân Nhiên, Lâm Lộc, Vương Hựu Quân, Hạ Minh Hạo, Nhậm Lạc Mẫn, Cao Tình
Bộ phim đô thị chữa lành "Cảm Ơn Em Sưởi Ấm Cho Anh" sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 kể từ ngày 9/3, Tencent chiếu online độc quyền Remake từ bộ phim Nhật Bản "Boku No Ita Jikan" / "Phút Cuối Đời Tôi" Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Lâm Nhất, Lý Lan Địch Diễn chính: Tôn Thiên Vũ, Lý Hân Nhiên, Lâm Lộc, Vương Hựu Quân, Hạ Minh Hạo, Nhậm Lạc Mẫn, Cao Tình
0 Comments 0 Shares 9289 Views