Show thực tế “Tìm Kho Báu Trong Mật Thất” của đoàn phim "Dữ Phượng Hành" tung trailer chính thức lên sóng ngày 11/4 trên Tencent. Show có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Tân Vân Lai, Hà Dữ, Lưu Quán Lân, Vương Y Dao
Show thực tế “Tìm Kho Báu Trong Mật Thất” của đoàn phim "Dữ Phượng Hành" tung trailer chính thức lên sóng ngày 11/4 trên Tencent. Show có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Tân Vân Lai, Hà Dữ, Lưu Quán Lân, Vương Y Dao
0 Comments 0 Shares 7988 Views