Bộ phim “Thừa Hoan Ký” đã phá 2 triệu lượt hẹn xem trước trên Tencent, phim sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 và Tencent kể từ ngày 9/4
Diễn viên chính ký tên đầu tiên:
- Dương Tử vai Mạch Thừa Hoan
- Hứa Khải vai Diêu Chí Minh
Bộ phim “Thừa Hoan Ký” đã phá 2 triệu lượt hẹn xem trước trên Tencent, phim sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 và Tencent kể từ ngày 9/4 Diễn viên chính ký tên đầu tiên: - Dương Tử vai Mạch Thừa Hoan - Hứa Khải vai Diêu Chí Minh
0 Comments 0 Shares 9582 Views